Wijngilde Mechelen Lidmaatschap

Lid worden

De Wijngilde Mechelen staat open voor iedereen, zowel complete leken als kenners. Van nieuwe leden wordt geen voorafgaande kennis verwacht, een gezonde interesse is voldoende.

Het gildejaar start op 1 september en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 135 euro. De lidgelden voor personen die toetreden in de loop van het werkingsjaar worden pro rata berekend.

Wat krijg je voor dit lidgeld:

Daarnaast organiseren wij jaarlijks een wijnreis en een kapittelbanket, hiervoor vragen we een aparte bijdrage.

Wijngilde Mechelen Lidmaatschap

Personen die graag lid willen worden, kunnen vrijblijvend contact opnemen met onze voorzitter, gsm 0478 87 23 48 of voorzitter@commanderijmechelen.be.